Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Hier vindt u belangrijke informatie hierover.

I. Principe van het gebruik van gegevens

U kunt onze website altijd bezoeken, zonder dat wij weten wie u bent. Om technische redenen worden enkel bepaalde toegangsgegevens opgeslagen, vooral de naam van uw internet service provider, de pagina van waaruit u ons bezoekt of de naam van het aangevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend statistisch en ter verbetering van ons aanbod geanalyseerd en geven ons geen enkele mogelijkheid om conclusies aangaande uw identiteit te trekken.

Voorts worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt, voor zover navolgend weergegeven.

II. Gegevensinvoer

U kunt op verschillende plaatsen van onze site persoonlijke gegevens invoeren, in het bijzonder

- in het contactformulier
- bij de registratie voor de helderwater garantie

Om uw verzoek te kunnen bewerken zijn bepaalde gegevens vereist die wij dan ook als plichtvelden gemarkeerd hebben. Alle andere gegevens zijn vrijwillig en dienen ertoe, uw verzoek sneller en nauwkeuriger te kunnen bewerken. De vraag naar uw vijver en uw leeftijd is vrijwillig en helpt ons erbij, onze producten en de service continu te verbeteren. Ook de invoer van een adres bij het zoeken naar een handelaar is vrijwillig en dient ertoe u te helpen de dichtstbijzijnde offline handelaar te vinden.

IV. Aanbiedingen en reclame

Als wij interessante aanbiedingen voor u hebben, informeren wij u graag hierover. Wij zullen uw persoonsgerelateerde gegevens echter uitsluitend voor reclamedoeleinden gebruiken, als u ons hiervoor uw toestemming heeft verleend. Deze toestemming kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Stuur hiervoor gewoon een email naar info@pontec.com.

III. Aanbiedingen en reclame

Als wij interessante aanbiedingen voor u hebben, informeren wij u graag hierover. Wij zullen uw persoonsgerelateerde gegevens echter uitsluitend voor reclamedoeleinden gebruiken, als u ons hiervoor uw toestemming heeft verleend. Deze toestemming kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Schrijf hiervoor gewoon een email naar shop@pontec.com.

IV. Doorgeven van persoonsgerelateerde gegevens

Wij geven uw gegevens door aan de bedrijven die de opdracht hebben om de levering, betaling en bestelling uit te voeren en ook alleen voor zover dit voor de afhandeling van uw bestelling noodzakelijk is. Aan andere derden worden de gegevens niet doorgegeven.

V. Gebruik van cookies

Om ervoor te zorgen dat u in onze online shop kunt bestellen, wordt er bij het bezoek aan bepaalde pagina's een zogenaamde 'session' cookie geplaatst. Hierbij gaat het om een klein tekstbestand dat na het beëindigen van de browsersessie weer door uw computer gewist wordt. Dit bestand dient er uitsluitend toe om van bepaalde applicaties gebruik te kunnen maken, bijv. van ons boodschappentas-systeem. De meeste cookies die door ons gebruikt worden, worden na het beëindigen van de browsersessie weer van uw harde schijf gewist (zog. 'session' cookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij uw computer bij uw volgende bezoek weer herkennen (zog. 'permanente' cookies).

U kunt het gebruik van cookies beperken door uw browser desbetreffend in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat onze website niet meer optimaal weergegeven of de besturing nadelig beïnvloed wordt.

VI. Gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden bij het inleiden van het bestelproces gecodeerd en met behulp van SSL-codering via het internet doorgegeven. Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. De toegang tot uw klantenrekening is uitsluitend mogelijk na de invoer van uw persoonlijke wachtwoord. Wij raden u aan om uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten, als u de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral als u de computer samen met anderen gebruikt.

VII. Aanwijzing betreffende Google Analytics

„Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zog. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort weergegeven. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort worden weergegeven In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activeiten samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten jegens de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies d.m.v. een desbetreffende instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet ten volle gebruik kunt maken van de functies van deze website Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.“

VIII. Gebruik van Facebook social plugins

Deze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook , dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plugins zijn gekenmerkt door een Facebook-logo of de tekst "Sociaal plugin van Facebook" resp. "Facebook Social Plugin". Hier vindt u een overzicht van de Facebook plugins en hoe ze eruit zien: http://developers.facebook.com/plugins

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van deze plugin wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser gestuurd die de inhoud in de website verwerkt.

Door deze verwerking van de plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account heeft of als u momenteel niet op Facebook ingelogd bent. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u op Facebook ingelogd bent, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account koppelen. Als u een interactie met de plugins creëert, bijvoorbeeld door de ‘Vind ik leuk’-knop in te drukken of een commentaar te geven, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van Facebook gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden kenbaar gemaakt.

Facebook kan deze informatie voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en behoeftegerichte vormgeving van de Facebook-pagina's gebruiken. Hiervoor maakt Facebook gebruikers-, belangstellings- en relatieprfielen aan, bijv. om uw gebruik van onze website met het oog op de door u bekeken reclame bij Facebook te analyseren, andere Facebook-gebruikers over uw activiteiten op onze website te informeren en om verdere aan het gebruik van Facebook gerelateerde diensten te verlenen.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich bij Facebook uitloggen, voordat u onze website bezoekt.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacy-aanwijzingen van Facebook. http://www.facebook.com/policy.php

IX. Duur van de opslag

Wij slaan uw gegevens slechts zo lang op als nodig is om de zakelijke betrekkingen te onderhouden. Na de volledige afwikkeling van het contract en de volledige betaling van de koopprijs worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en, na afloop van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften, gewist, voor zover u niets anders wilt.

X. Uw rechten

U hebt recht op informatie over de persoonlijke gegevens die wij over u opgeslagen hebben. Op uw verzoek gaan wij ook graag na of u het recht heeft om deze persoonlijke gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen.

XI. Contactpersonen inzake gegevensbescherming

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Gegevensbeschermingsverordening) wordt een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld door PfG GmbH, die rechtstreeks rapporteert aan het uitvoerend management. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar: datenschutzbeauftragter@pontec.com