Pewność dzięki gwarancji czystej wody

Po wypełnieniu niniejszego formularza rejestracyjnego otrzymają Państwo gwarancję czystej wody na następujących warunkach Gwarancja czystej wody (pobierz PDF).

Wniosek o przyznanie gwarancji mogą Państwo złożyć wypełniając formularz dołączony do Państwa produktu. Wypełniony formularz należy przesłać albo za pośrednictwem poczty na następujący adres:

PfG GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel
Niemcy

lub też mogą Państwo złożyć wniosek o przyznanie gwarancji w Internecie. W tym celu należy starannie wypełnić poniższy formularz, podać adres i kliknąć na przycisk Wyślij. Jako potwierdzenie otrzymają Państwo e-mail.

W odniesieniu do danych uzyskanych przez nas w związku z załatwieniem gwarancji obowiązują nasze wytyczne dot. ochrony danych osobowych PfG.

Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania produktu Pontec!

WAŻNE!
E-mail z potwierdzeniem należy wydrukować i starannie go przechowywać. Gwarancja czystej wody udzielana jest tylko w połączeniu z tymże wydrukiem, kopią dowodu zakupu z informacją o rzeczywistej cenie zakupu Pontec, jak również w przypadku udokumentowania prawidłowego użytkowania produktów Pontec.

Istotne dane o produkcie:
Produkt: Jaki produkt Państwo nabyli?
*
Wielkość stawu:
Powierzchnia, ok.
m²*
Objętość wody, ok.
m³*
Najgłębszy punkt, ok.
cm*
Budowa stawu: Jakie materiały wykorzystano do budowy stawu?


Kiedy kupili Państwo produkt?
Data: *


Jaki jest Państwa adres?
Nazwisko: *
Imię: *
Firma:
Ulica: *
Kod: *
Miejscowość: *
Kraj: *
Telefon:
Telefaks:
E-mail: *


Ogólne dane:
Ochrona danych: *
Potwierdzam, że przeczytałam/łem politykę prywatności i zrozumiałam/łem ją oraz zgadzam się z jej postanowieniami.

*) Pola obowiązkowe