Wskazówki i triki

Wskazówki i triki

Problemy

 

Możliwe przyczyny

 

Prosty środek zaradczy

Skażenie glonami

 

duża liczba ryb i przekarmienie powodują nadmiar składników pokarmowych w wodzie

 

wyjąć ryby / mniej pokarmu / pontec® zastosować filtr do stawu

 

 

wpadające liście i obumarłe pozostałości roślin

 

wyłowić liście i pozostałości roślin / odessać, pontec® zastosować filtr do stawu

 

 

zbyt mało roślin / nieodpowiednie zasadzenie roślin

 

zmienić roślinność

 

 

Płaski staw (Woda może silniej się nagrzewać, przez co rośnie więcej glonów.)

 

pontec® zastosować filtr do stawu, zapewnić cyrkulację wody

 

 

Staw został nowo założony ? Równowaga nie mogła się jeszcze wyregulować

 

Wyłowić glony lub odessać przy użyciu pontec® Pondomatic

 

 

 

 

 

 

 

Dywany glonów (spowodowane zielenicami)

 

Usunąć przy użyciu obcęgów / kasarka / odessać przy użyciu Pondomatic L/XL

Zmętnienie

 

Zawiesiny

 

pontec® zastosować filtr do stawu

 

 

Zielenice

 

pontec® zastosować filtr do stawu z lampą UVC

 

 

Zbyt duża liczba ryb / przekarmienie

 

Wyjąć ryby kasarkiem / ograniczyć karmienie

Nieprzyjemny zapach

 

Staw utracił równowagę

 

Wymienić część wody w stawie

Utrata wody

 

Normalne odparowywanie lub odparowywanie przez strumień

 

Uzupełnić wodę

 

 

brak blokady kapilarnej(działanie kapilarna wywołane przez sąsiadujące rośliny, ziemię)

 

Stworzyć blokadę kapilarną poprzez zastosowanie bariery między wodą a roślinnością w ogrodzie