Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Tutaj znajdą Państwo ważne informacje.

I. Zasada wykorzystywania danych

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać naszą stronę anonimowo. Ze względów technicznych zapisywane są jedynie określone dane dostępowe, w szczególności nazwa Państwa dostawcy Internetu, strona, z której nas Państwo odwiedzają lub nazwa żądanego pliku. Dane te analizowane są wyłącznie pod względem statystycznym w celu ulepszenia oferty i nie zezwalają nam one na identyfikację Państwa osoby.

Ponadto Państwa dane osobowe wykorzystywane są tylko w takim stopniu, w jakim zostanie to przedstawione poniżej.

II. Wprowadzanie danych

W różnych miejscach naszej strony mogą Państwo wprowadzać dane osobowe, w szczególności

- w formularzu kontaktowym
- w trakcie rejestracji gwarancji czystej wody

W celu załatwienia Państwa sprawy konieczne są każdorazowo określone dane, które oznaczyliśmy jako pola obowiązkowe. Udostępnienie wszelkich pozostałych danych jest dobrowolne i służy nam do sprawniejszego i precyzyjniejszego opracowania Państwa zapytania. Ankieta dotycząca Państwa stawu i wieku jest dobrowolna i pomaga nam ciągle ulepszać produkty i obsługę. Podanie adresu przy wyszukiwaniu sprzedawcy także jest dobrowolne i ma Państwu pomóc w odnalezieniu najbliższego sprzedawcy stacjonarnego.

IV. Oferty i reklama

Jeżeli będziemy mieć dla Państwa interesujące oferty, wówczas z chęcią o nich Państwa poinformujemy. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane przez nas do celów reklamowych tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Zgodę tę w każdej chwili mogą Państwo odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy napisać e-mail na adres info.pl@pontec.com.

III. Oferty i reklama

Jeżeli będziemy mieć dla Państwa interesujące oferty, wówczas z chęcią o nich Państwa poinformujemy. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane przez nas do celów reklamowych tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Zgodę tę w każdej chwili mogą Państwo odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy napisać e-mail na adres info.pl@pontec.com.

IV. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazywane są przedsiębiorstwom zaangażowanym w dostawę, płatności i realizację tylko w takim stopniu, w jakim konieczne jest to w celu realizacji Państwa zamówienia. Dane nie są przekazywane innym osobom trzecim.

V. Wysyłka i pliki cookies

Aby mogli Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie online, przy wywołaniu określonych stron stosowaną jest tzw. sesja cookie. Jest to mały plik tekstowy, który po zakończeniu sesji przeglądarki zostaje automatycznie usunięty z Państwa komputera. Plik ten służy wyłącznie do tego, by można było korzystać z określonych aplikacji, np. naszego systemu koszyków. Większość ze stosowanych przez nas plików cookie zostaje usunięta z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesje cookie). Inne ploki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera w przypadku kolejnych odwiedzin naszej strony (tzw. trwałe cookies).

Wykorzystanie cookies mogą Państwo ograniczyć poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki. Może to jednak spowodować, że nasza strona internetowa nie zostanie optymalnie zaprezentowana i może mieć negatywny wpływ na sterowanie.

VI. Bezpieczeństwo danych

W momencie wszczęcia procesu zamówienia Państwa dane zostają zakodowane i przekazywane są przez Internet za pomocą kodowania SSL. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i pozostałe systemy poprzez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków chroniących przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do Państwa konta Klienta możliwy jest tylko poprzez wprowadzenie Państwa osobistego hasła. Dane dostępowe należy zawsze traktować w sposób poufny i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, w szczególności wspólnego użytkowania komputera z innymi osobami.

VII. Wskazówki dotyczące Google Analytics

„Ta strona internetowa używa Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy statystyk Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania przez Państwa strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookie dotyczące użytkowania tej strony internetowej z reguły przesyłane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na stronie internetowej, Państwa adres IP zostaje uprzednio skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostaje przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje w celu dokonania analizy użytkowania przez Państwa strony internetowej, stworzenia raportów użytkowania strony internetowej i świadczenia innych usług na rzecz administratora związanych z użytkowaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Gogle. Mogą Państwo zapobiec zapisaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu Państwa przeglądarki. W wyraźny sposób zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie skorzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie przez Google danych pobranych za pośrednictwem plików cookie i dotyczących użytkowania niniejszej strony internetowej (wraz z adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych poprzez wykorzystanie wtyczki przeglądarki, którą pod następującym adresem można pobrać i zainstalować.“

VIII. Wykorzystanie wtyczek Facebook'a i portali społecznościowych

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje tzw. Social Plugins (""Plugins"") portalu społecznościowego Facebook, prowadzonego przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (""Facebook""). Wtyczki oznaczone są logo Facebook'a i opisem ""Wtyczka społecznościowa Facebook"" lub ""Facebook Social Plugin"". Wykaz wtyczek Facebook'a i ich wygląd można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/plugins

W przypadku wywołania strony naszej witryny zawierającej taką wtyczkę, Państwa przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook'a. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączona przez nią do tej strony internetowej.

Poprzez połączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebook'u lub nie są aktualnie zalogowani na Facebooku. Informacja ta (wraz z Państwa adresem IP) zostaje przekazana bezpośrednio na serwer Facebook'a w USA i tam zapisana.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebook'u, wówczas Facebook może bezpośrednio przyporządkować odwiedziny naszej strony internetowej do Państwa konta na Facebook'u. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład użycia przycisku ""Lubię to"" lub dodania komentarza, odpowiednia informacja także zostanie przekazana bezpośrednio na serwer Facebook'a i tam zapisana. Informacje są publikowane na Facebook'u i pokazywane Państwa znajomym z Facebook'a.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań marketingowych i kreowania stron Facebook'a odpowiednio do potrzeb. W celu tworzone są przez Facebook profile użytkowania, zainteresowań i związków, np. w celu dokonania analizy użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej w odniesieniu do wyświetlanych przez Państwa na Facebook'u ogłoszeń reklamowych, informowania innych użytkowników Facebook'a o Państwa aktywnościach na naszej stronie internetowej i do wykonywania innych świadczeń związanych z użytkowaniem Facebook'a.

Jeżeli nie chcą Państwo, by Facebook przyporządkowywał dane zebrane przez naszą witrynę internetową do Państwa konta na Facebook'u, przed wejściem na naszą stronę internetową muszą się Państwo wylogować z Facebook'a.

Informacje na temat celu i zakresu zapisywania danych i dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Facebook, jak również na temat związanych z tym Państwa praw i możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności można znaleźć we wskazówkach dot. ochrony danych na Facebook'u: http://www.facebook.com/policy.php

IX. Okres przechowywania

Zasadniczo przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak konieczne jest to do przeprowadzenia operacji gospodarczej. W momencie całkowitego wykonania umowy i całkowitego uiszczenia ceny zakupu Państwa dane zostają najpierw zablokowane przed dalszym użytkowaniem a po upływie terminów określonych w przepisach podatkowych i przepisach prawa handlowego usunięte, chyba że postanowią Państwo inaczej.

X. Państwa prawa

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji na temat zapisanych u nas danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Z Państwa inicjatywy sprawdzimy także, czy przysługuje Państwu prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych.

XI. Osoba do kontaktu w sprawie ochrony danych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) inspektor ochrony danych jest powoływany przez PfG GmbH, który podlega bezpośrednio zarządowi. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres: datenschutzbeauftragter@pontec.com

.