Záruka

Na výše uvedené produkty poskytuje PfG zákazníkům dvouletou záruku výrobce na vady materiálu a výrobní vady, s výjimkou dílů podléhajících běžnému opotřebení (jako jsou žárovky), pokud jsou produkty používány v souladu s jejich zamýšleným účelem používání a jsou používány způsobem, jaký je definován v návodech k použití. Záruční doba je založena na konkrétním produktu a u každého produktu je označena. Záruční doba začíná dnem prvotního nákupu nového produktu a nedochází k jejímu prodlužování ani restartování v důsledku záručních výkonů z naší strany, ani nedochází ke vzniku zákonných záručních požadavků na záručních výkonech.

Nezbytným předpokladem pro uplatnění nároku vyplývajícího ze záruky je předložení originálu nákupního dokladu s uvedením příslušného produktu firmě PfG na následující adrese: PfG GmbH, Postfach 2069, 48469 Hörstel. Dle našeho uvážení se záruční nárok rozšiřuje na bezplatnou opravu nebo opakované dodání náhradních dílu ne dodání ekvivalentního náhradního zařízení; v těch případech, kde již nevyrábíme daný typ produktu si vyhrazujeme právo dodat dle našeho uvážení ekvivalentní náhradní zařízení z našeho produktového sortimentu. Náhrady výdajů na odstranění a instalaci, kontrolu, nároky na náhradu ušlého zisku a/nebo náhradu škod nejsou zárukou pokryty. Pokryty zárukou nejsou ani rozsáhlé nároky náhradu škod a ztrát, bez ohledu na jejich typ, které byly způsobeny zařízením nebo jeho používáním.

Nároky vyplývající ze záruky zanikají v případě nesprávné manipulace, elektrického nebo mechanického poškození v důsledku chybného používání a v případě nesprávného provedení opravy neautorizovanými pracovišti. Opravy musí být prováděny výhradně firmou PfG nebo pracovištěm autorizovaným firmou PfG.

Jako doplnění platí pro tuto záruku německé právo v souladu s těmito podmínkami; s výjimkou Úmluvy Spojených nároků o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG).

Zákonná práva kupujícího, zejména práva vyplývající ze záruky, nadále platí a nejsou touto zárukou omezeny.

Údaje potřebné pro zpracování záruky budou uloženy a předány poskytovateli servisních služeb pověřenému firmou PfG v rozsahu požadovaném pro zpracování. Údaje o adrese a objednací údaje budou shromažďovány a zpracovávány pro marketingové účely. Pro marketingové účely třetích osob jsou postoupeny pouze takové údaje a v takové formě, jak je povoleno zákonem, např. veřejné údaje a určité údaje shrnutá v seznamech v souladu s § 28, odst. 3 č. 3 stará verze a § 47 č. 2 nová verze Německého zákona na ochranu osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz) a v souladu s § 28 odst. 3 věta 2 a věta 2 v novelizované verzi Německého federálního zákona na ochranu osobních údajů. Zákazník může zastavit používání, zpracování a výměnu jeho osobních informací pro marketingové účely kdykoliv zasláním neformálního dopisu poštou na níže uvedené kontaktní údaje. To však neplatí pro údaje potřebné pro zpracování záruky. Po obdržení Vašeho odvolání přestane PfG používat, zpracovávat nebo komunikovat Vaše údaje pro účely jiné než zpracování záruky a přestaneme Vám již zasílat reklamní materiály, včetně zaslání našich katalogů.

PfG GmbH
PO Box 2069
48469 Hörstel
NĚMECKO
E-mail: info.uk@pontec.com
Internet: www.pontec.com